شروع قطعی دوره استثنایی مدیریت فروش

در مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک 


شروع قطعی 

بهمن ماه 1401


💎 فروش، توزیع و نقش آن 

در کسب و کار

💎 در مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک


🎯 فرایندهای مدیریت فروش

🚩 استراتژی فروش

🚩 سیستم پخش و فروش مویرگی

🚩 مدیریت اطلاعات فروش

🚩 کنترل و ارزیابی عملکرد فروش

🚩 مدیریت ارتباطات در فروش

🚩 استانداردهای فروش

🚩 کار عملی: برنامه ریزی و پیاده

 سازی کمپین فروش  مدیریت فروش 

روزهای پنجشنبه 

🕒 مدت زمان دوره پیشرفته: 24 ساعت

🎓 مدرک مجتمع فنی با قابلیت ترجمه  و استعلام

برای رفتن به صفحه ثبت نام مدیریت فروش کلیک کنید


برای تماس مستقیم با کارشناس دوره در واتساپ کلیک کنید
مجتمع فنی تهران

☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی 122 تماس بگیرید. 

🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک