💎دوره آموزشی تکنسین داروخانه و نسخه نویسی💎

مجتمع فنی تهران

نمایندگی ونک

🎯 سرفصل های دوره: 
🚩آشنایی با بخش های داروخانه
🚩آشنایی با مشاغل داروخانه
🚩اشكال دارویی
🚩آشنايی با دسته درمان داروها
🚩مهارت های ارتباط و تعامل بين فردی
🚩قوانين و حدود اختيارات
🚩نسخه خوانی
🚩آشنايي با دستگاه های بدن انسان
🚩آشنايي با بيماری های عمومی شايع
🚩داروشناسی عمومی داروهای ايراني و خارجي
🚩و...

 

⏰مدت زمان دوره: 60 ساعت

🎓با اعطا مدرک دو زبانه معتبر مجتمع فنی تهران
 

 
😷کلیه کلاس های حضوری مجتمع فنی ونک با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی؛ حفظ فاصله گذاری، داشتن ماسک و ... برگزار می گردد.🏮
 
☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی ۱۰۷ تماس بگیرید. 
🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، 

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک