💎 شروع قطعی دوره زبان برنامه نویسی سی شارپ  C#.NET 💎

مجتمع فنی تهران 

نمایندگی ونک
 
تاریخ برگزاری : 7 آبان 1400
روزهای برگزاری : جمعه ها
ساعت برگزاری 9 الی 13
 
🎯سرفصل های دوره:
 

‏🔸 آموزش ویژگی های زبان برنامه نویسی سی شارپ 

‏🔸 یادگیری مفهوم ساخت یافتگی، شی گرائی و معرفی ارکان چهارگانه شی گرائی

‏🔸 معرفی مفهوم انتزاع، وراثت، چندگانگی، بسته بندی

‏🔸 آموزش قابلیت انتقال پذیری برنامه و مدیریت حافظه خودکار

‏🔸 معرفی ساختار حافظه Stack و Heap

‏🔸 یادگیری ساختار کلی پروژه و نحوه کامپایل

‏🔸 بررسی ساختارهای شرط، تصمیم و تکرار

‏🔸 معرفی مفهوم ساختمان داده و تفاوت انواع آنها از نظر ایستا، پویا، همنوع و غیرهمنوع
‏🔸 آموزش توابع و انواع آنهامعرفی ابزارهای انتزاع مانند کلاس، ساختار، اینترفیس
‏🔸 آموزش آرایه های یک بعدی، چند بعدی و دندانه ای و روش استفاده از آن ها
 
 
🕓 مدت زمان دوره: 60 ساعت
🎓 با ارایه مدرک دو زبانه مجتمع فنی تهران
 
 
👈 برای مشاهده اطلاعات آموزش دوره زبان برنامه نویسی سی شارپ  C#.NET کلیک کنید 
 
 
------------------------

🎯برخی آموزش های دیگر دپارتمان برنامه نویسی مجتمع فنی ونک
☎  یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی ۱۲۰ تماس بگیرید
🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک