💎 شروع قطعی دوره تصویربرداری 💎

در مجتمع فنی تهران 

نمایندگی ونک
 
📅 تاریخ برگزاری: 18 مرداد ماه 
📆 روزهای برگزاری: دوشنبه 
ساعت: 13-17
 
 🎯 سر فصل های دوره:

🔸 یادگیری اصول اولیه تصویربرداری

🔸 آموزش کار با دوربین و کارکردهای آن

🔸 یادگیری کاربرد تجهیزات سینمایی
🔸 آموزش کار  لنز و انواع کاربردهای آن
🔸 آموزش کاربرد قوانین اصلی حرکتی دوربین
🔸 یادگیری و کاربرد حرکت ها در دوربین
🔸 و...
 
🕓 مدت دوره: 40 ساعت
🎓 با ارایه مدرک دو زبانه مجتمع فنی تهران  
 
👈 برای مشاهده اطلاعات دوره تصویربرداری کلیک کنید


☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی ۱۱۱-۱۱۰  تماس بگیرید. 
🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک