شروع قطعی دوره آموزش 

تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات


(و پرسش و پاسخ‌های مربوطه) در 

مجتمع فنی تهران 

نمایندگی ونک
 
مدرس: آقای مهندس ناصر بالار
معاون تشخیص صلاحیت پیمانکاران
سازمان برنامه و بودجه کشور

 

سرفصل‌های آموزش ساجات پیمانکاران:

  • بخشنامه‌های مربوطه به سازمان برنامه و بودجه
  • سابقه تشخیص صلاحیت
  • شرح آیین‌نامه مربوطه
  • ضوابط تمدید
  • بخشنامه‌های جدید
  • نحوه ورود به سامانه ساجات و تکمیل پرونده در آن
 
زمان : دوشنبه 11مرداد ماه 20-16
 
 با ارائه مدرک دو زبانه از مجتمع فنی تهران 

 
☎  تلفن تماس   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶   
 
داخلی 124


 
🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک