شروع قطعی 

 آموزش مدیریت استراتژیک 

 مجتمع فنی تهران

نمایندگی ونک
🔔حضوری و آنلاین🔔
 
📅تاریخ برگزاری :31 تیر 1400
📌روزهای پنج شنبه و جمعه 
ساعت 13-9
 
مباحث دوره:
 
🔸 مقدمه ای بر برنامه ریزی استراتژیک
 
🔸 ترسیم چشم انداز سازمان
 
🔸 فرهنگ سازمان و ارزش های بنیادی
 
🔸 تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی
 
🔸 روش های پیش بینی و تحلیل محیط عمومی
 
🔸 تحلیل محیط پیرامونی در جست و جوی فرصت ها
 
🔸 تحلیل داخلی، قابلیت سنجی و یافتن گلوگاه ها
 
🔸 آموزش انواع استراتژی های اصلی و کاربردی
 
⏰مدت دوره : 32 ساعت
🎓باارائه مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران

------------------------
👈 برای مشاهده اطلاعات جامع
در مجتمع فنی ونک کلیک کنید
 
 
☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی 122 تماس بگیرید. 
🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک