دوره آموزش دکوراتور داخلی 

در مجتمع فنی تهران

نمایندگی ونک

🎯مباحث دوره دکوراتور: 

🚩 آموزش درک معماری 

🚩 آموزش یادگیری ضوابط معماری 

🚩 آموزش کار با مواد و مصالح داخلی

🚩 آموزش سبک شناسی معماری داخلی

🚩 آموزش نورپردازی معماری 

🚩ِیادگیری پروژه طراحی داخلی (چیدامان در طراحی)
 
⌚مدت دوره: ۱۲۳ ساعت
🎓مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران
💎 در دپارتمان برتر معماری و دکوراسیون داخلی مجتمع فنی ونک
-------------------------------
 

👈 برای مشاهده اطلاعات آموزش معماری و دکوراسیون داخلی لطفا کلیک کنید 

 

🎯برخی آموزش های دیگر دپارتمان معماری و دکوراسیون داخلی مجتمع فنی ونک🎯

☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی 115 تماس بگیرید. 
🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک