💎 دوره دستیاری دندانپزشکی 💎

در مجتمع فنی تهران 

نمایندگی ونک
 
 

🎯 در این دوره سرفصلهای زیر تدریس میشود:

🔹آموزش دوره پرستاری دندانپزشکی

🔹آموزش دستیار کنار دندانپزشک

 🔹آموزش دستیاری دندانپزشک در درمان

🔹یادگیری کنترل عفونت، ترمیم دندان، پروتزهای ثابت و متحرک
🔹آموزش رادیولوژی فک، جراحی های رایج، ارتودنسی

🔹اورژانس های دندانپزشکی

🔹یادگیری و کنترل بیماری های دهان و دندان
 

⏰مدت زمان دوره : ۱۲۰ ساعت 

🎓با اعطا مدرک دو زبانه معتبر مجتمع فنی تهران و مدرک بین المللی از کالج City & Guilds انگلستان🔔

 

☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی ۱۰۷ تماس بگیرید. 
🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک