💢 شروع قطعی 💢

 💎دوره آموزش مدیریت منابع انسانی 💎

مجتمع فنی تهران 

نمایندگی  ونک

تاریخ برگزاری :
بهمن ماه 1402
روزهای برگزاری پنجشنبه و جمعه

 

🚀 سرفصل های دوره: 

🔸 آموزش مبانی منابع انسانی

🔸 آموزش فرآیند جذب و به کارگماری منابع انسانی

🔸 آموزس برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

🔸 آموزش کارمندیابی و انتخاب کارکنان

🔸یادگیری آشناسازی و آموزش منابع انسانی

🔸 آموزش فرآیند انگیزش منابع انسانی

🔸 یادگیری تحلیل و طراحی شغل

🔸 آموزش ارزیابی و مدیریت عملکرد منابع انسانی

🔸 آموزش نظام پاداش و مزایای کارکنان

🔸 آموزش برنامه های ایمنی و سلامت کارکنان

🔸 آموزش ارتباطات و روابط کارکنان و مذاکرات جمعی 

و...

🕒 مدت زمان دوره:  80 ساعت
🎓 مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران
 
   

👈برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با دوره مدیریت و کارآفرینی لطفا کلیک کنید

 
☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی ۱۰۲ تماس بگیرید. 
🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم 
مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک