آموزش مکاتبات اداری

فرم درخواست مشاوره

آموزش مکاتبات اداری

🚩دوره آموزش آیین نگارش مکاتبات اداری 

مجتمع فنی تهران 

در آموزشگاه مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک یک دوره 16 ساعته است که  به صورت حضوری و آنلاین در سرفصل های ذیل به دانش پذیران ارائه می شود:

آموزش مکاتبات اداری مجتمع فنی تهران

سرفصل های دوره آموزش مکاتبات اداری 

 • اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری، ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری

 • آموزش نوشتن اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
 • آموزش ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری
 • آیین ﻧﮕﺎرش و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت وﯾﮋه
 •  و...


🎓 در پایان دوره آموزش آیین نگارش مکاتبات اداری مدرک قابل ترجمه و استعلام مجتمع فنی تهران  به دانش پذیران اعطا می گردد.


☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی 124 تماس بگیرید. 

🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک


لیست دوره ها

لیست اساتید

سوالات متداول

 • در پایان دوره چه مدرکی دریافت می کنم؟

  مدرک قابل استعلام و ترجمه مجتمع فنی تهران


 • مدت زمان دوره چقدر است؟

  این دوره به مدت 16 ساعت است.

 • کلاس ها آنلاین هستند؟

  این دوره به صورت حضوری و آنلاین است.

 • مشاوره رایگان هم دارین؟

  بله، مشاوره رایگان توسط کارشناس دوره ارائه می شود.

آخرین اخبار

مقالات