Programming with Python حضوری

Programming with Python حضوری

 عناوین درستوضیحات درس
مقدمه ای بر پایتون
 1. توضیح در مورد زبان برنامه نویسی پایتون سال و کشور انتشار آن
 2. نحوه ورژن دهی یک نرم افزار
 3. حوزه های مورد استفاده در پایتون
نصب پایتون
 1. نشان دادن نحوه دانلود پایتون
 2. توضیح در مورد تفاوت در نسخه های مختلف
 3. توضیح در مورد لزوم استفاده از IDE و معرفی IDLE
 4. نشان دادن محیط IDLE
متغیر ها
 1. نشان دادن درخت برنامه نویسی
 2. معرفی DataType های اولیه در پایتون
  • Int
  • Float
  • Bool
  • String
 3. نشان دادن انواع عملیات ریاضی بر روی دیتا تایپهای فوق به صورت مختصر
 4. معرفی ابزار Type و نحوه کار کردن با آن
 5. تبدیل دیتا تایپ ها به هم (Type Cast)
 6. تعریف متغیر
  • سه قانون اساسی در تعریف متغیر
 7. کار کردن با ابزار print
 8. کار کردن با ابزار input
 9. توضیح مختصر در مورد فلوچارت
 10. معرفی دیتا تایپ لیست
اپراتور ها
 1. بیان مفهوم عملوند و عملگر
 2. معرفی اپراتورهای ریاضی
 3. معرفی اپراتورهای رابطه ای (شرطی)
 4. معرفی اپراتورهای منطقی
 5. معرفی اپراتورهای بیتی
 6. معرفی اپراتورهای انتساب
 7. معرفی اپراتورهای شناسایی
 8. معرفی اپراتورهای عضویت
 9. بیان ترتیب عملگرها
عبارت های شرطی
 1. توضیح لزوم استفاده از ساختارهای شرطی با فلوچارت
 2. معرفی ساختار if
 3. معرفی ساختار if – else
 4. معرفی ساختار if – elif
 5. معرفی ساختار match-case
حلقه ها
 1. بیان لزوم استفاده از حلقه ها با فلوچارت
 2. معرفی ساختار while
 3. معرفی ساختار for
  • بررسی تفاوت for با while
  • معرفی range
 4. معرفی ساختار حلقه های تو در تو
 5. دستورات کنترلی در حلقه ها
  • دستور continue
  • دستور break
 6. استفاده از else برای حلقه ها
لیست (پیشرفته)
 1. اپراتور های مرسوم در لیست
 2. بیان مفهوم mutable در لیست
 3. برش در لیست (List Slicing)
 4. معرفی متدهای گوناگون در لیست
 5. نحوه پیمایش در لیست
رشته (پیشرفته)
 1. اپراتورهای مرسوم در رشته
 2. بیان مفهوم immutable در رشته
 3. برش در رشته
 4. بیان مفهوم encoding در رشته
 5. بیان شکل های escape sequence در رشته
 6. معرفی متدهای گوناگون در رشته
 7. معرفی zip و enumerate
 8. معرفی ساختارهای formatting در رشته
توابع
 1. توضیح در مورد ساختار یک تابع
  • فاز define
  • فاز call
 2. بیان مفهوم حوزه متغیرها در توابع (NameSpace)
 3. بیان مفهوم Scope
 4. توابع بازگشتی
 5. آرگومان ها در توابع
  • آرگومان های پیش فرض
  • فراخوانی آرگومان با keyword
  • آرگومان های نامحدود
 6. توابع لامبدا
  • معرفی map
  • معرفی filter
  • معرفی reduce
 7. مدیریت خطاها (Exception Handler)
 8. تولید سیگنال خطا (Raise Exception)
تاپل
 1. تفاوت بین تاپل و لیست
 2. نحوه تعریف یک تاپل
 3. اپراتورهای مرسوم در تاپل
 4. مفهوم type cast در تاپل
 5. برش در تاپل
 6. معرفی متدهای گوناگون در تاپل
 7. کاربرد تاپل
دیکشنری
 1. نحوه تعریف دیکشنری
 2. اپراتورهای مرسوم در دیکشنری
 3. بیان مفهوم type cast در دیکشنری
 4. کار با آیتم های دیکشنری
 5. معرفی متدهای گوناگون در دیکشنری
 6. پیمایش بر روی دیکشنری
مجموعه
 1. نحوه تعریف مجموعه
 2. بیان مفهوم mutable در مجموعه
 3. بیان مفهوم type cast در مجموعه
 4. انجام عملیات مختلف بین مجموعه ای با عملگرها
 5. معرفی متدهای گوناگون در مجموعه
 6. معرفی متدهای گوناگون در مجموعه
 7. کاربرد مجموعه ها
ماژول modules
 1. ماژول ها در پایتون
  • Local Module
  • Standard Module
  • 3rd party
 2. معرفی ابزار pip لزوم استفاده از آن
 3. معرفی ماژول Math
 4. معرفی ماژول Time
 5. معرفی ماژول Random
 6. معرفی ماژول Datetime
کار با فایل
 1. معرفی انواع روش های مسیر دهی
  • Related
  • Absolute
 2. باز کردن فایل های متنی با ابزار open
  • معرفی انواع مدهای کار با فایل
  • معرفی انواع انکودینگ ها
  • بستن فایل به صورت عادی یا با بلوک with
  • مفهوم curser در فایل
 3. معرفی انواع روش های خواندن فایل
  • Read
  • Readline
  • Readlines
 4. معرفی انواع روش های نوشتن در فایل
شی گرایی
 1. بیان مفهوم object و class
 2. بیان جزئیات یک کلاس
  • Object variable
  • Class variable
  • Custom methods
  • Built-in methods
  • Class constructor
  • Class destructor
 3. بیان مفهوم وراثت
  • Single-level inheritance
  • Multi-level inheritance
  • Multiply inheritance
  • Method Resolution Order
 4. بیان مفهوم چند ریختی
  • Method overloading
  • Method overriding
  • Operator overloading
 5. بیان مفهوم Encapsulation

 • تاریخ شروع : 1403/03/30
 • تاریخ پایان : 1403/05/24

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
چهارشنبه17:0021:00
دوشنبه17:0021:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره