SQL Server 2016 Database Development

SQL Server 2016 Database Development

 • آمـوزش SQL Server Internals
 • آموزش ساخت دیتابیس و کار با SQL Server ، طراحی دیتا مدل
 • معرفی اشیاء پایگاه داده
 • آمـوزش دستورالعمل های بنیادیT-SQL
 • انواع محدودیت CONSTRAINTS
 • آمـوزش بازیابی دیتا از چند جدول
 • آمـوزش انـواع SubQuery
 • نمایه ها(VIEWS)
 • آمـوزش Trigger
 • ذخیره سازی SQL SERVER و ساختارهای INDEX
 • اسکریپت نوشتن و BATCHES
 • آمـوزش Scalar Functions
 • آمـوزش مدیریت درخت ها در SQL Server
 • آمـوزش Stored Procedures
 • تراکنش و قفل ها (TRANSACTIONS AND LOCKS)
 • ادامه سر فصل ها ...

کسب توانایی ها

 • تسلط بر سرویس Database Engine به عنوان سرویس پایه RDBMS شرکت مایکروسافت
 • آشنایی و کار با Clientهای مخصوص کار و مدیریت SQL Server به ویژه سرویس Database Engine مانند SSMS(SQL Server Management Studio), Azure Data Studio
 • توانایی برنامه نویسی با زبان T-SQL
 • توانایی تهیه عناصر داده ای و تابعی مورد نیاز نرم افزارها براساس زبان T-SQL تسلط بر کار با (Shared Procedure, Function)
 • توانایی تهیه گزارش های متنوع از بانک اطلاعاتی

 • تاریخ شروع : 1403/05/10
 • تاریخ پایان : 1403/06/21

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
چهارشنبه17:3020:30
شنبه17:3020:30

توضیحات دوره

مشخصات دوره