مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

سرفصل ها

 • معرفی مدیریت پروژه و استانداردهای آن
 • مراحل و فرآیندهاي مدیریت پروژه
 • مفاهیم و ابزارهای فرایندهای 49گانه مدیریت پروژه
 • مفاهیم اساسی مدیریت پروژه چابک
 • نحوه شرکت در آزمون PMI
 • مطالعه موردی : تمرین عملی فرایندها
 • بخش دوم –
 • نرم افزار مدیریت پروژه MS Project (جمعا 32 ساعت)
 • آشنايي با نرم افزار MSP و محیط آن
 • تقويم
 • وارد کردن فعاليتها
 • تعيين روابط بين فعاليت ها
 • تعريف منابع
 • تخصيص منابع
 • تسطيح منابع
 • قالب بندي و چاپ طرح پروژه
 • پيگيري (Tracking) پروژه
 • تنظيمات نماي MSP
 • سفارشي نمودن MSP
 • مدیریت ارزش کسب شده
 • يکپارچه سازي پروژه ها و منابع
 • بخش سوم – نرم افزار مدیریت پروژه Primavera P6 (جمعا 42 ساعت)
 • آشنايي با نرم افزار Primavera P6و محیط آن
 • تقويم و زمانبندي

 • نقشها ، منابع، هزينهها

 • تسطيح منابع ، ايجاد برنامه هدف
 • کتابخانه اسناد پروژه و کد فعالیت ها
 • مدیریت هزینه ها
 • پيشرفت و پيگيري پروژهها
 • (Tracking Projects)
 • ارزش کسب شده و ريسکهاي پروژه

 • گزارشات (Reports) در P6
 • مدیریت کاربران
 • ورود و خروج اطلاعات در P6
 • تغييرات کلي

 • تاریخ شروع : 1403/04/24
 • تاریخ پایان : 1403/12/21

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
سه‌شنبه17:0020:00
یکشنبه17:0020:00

توضیحات دوره

سرفصل ها

 • معرفی مدیریت پروژه و استانداردهای آن
 • مراحل و فرآیندهاي مدیریت پروژه
 • مفاهیم و ابزارهای فرایندهای 49گانه مدیریت پروژه
 • مفاهیم اساسی مدیریت پروژه چابک
 • نحوه شرکت در آزمون PMI
 • مطالعه موردی : تمرین عملی فرایندها
 • بخش دوم –
 • نرم افزار مدیریت پروژه MS Project (جمعا 32 ساعت)
 • آشنايي با نرم افزار MSP و محیط آن
 • تقويم
 • وارد کردن فعاليتها
 • تعيين روابط بين فعاليت ها
 • تعريف منابع
 • تخصيص منابع
 • تسطيح منابع
 • قالب بندي و چاپ طرح پروژه
 • پيگيري (Tracking) پروژه
 • تنظيمات نماي MSP
 • سفارشي نمودن MSP
 • مدیریت ارزش کسب شده
 • يکپارچه سازي پروژه ها و منابع
 • بخش سوم – نرم افزار مدیریت پروژه Primavera P6 (جمعا 42 ساعت)
 • آشنايي با نرم افزار Primavera P6و محیط آن
 • تقويم و زمانبندي

 • نقشها ، منابع، هزينهها

 • تسطيح منابع ، ايجاد برنامه هدف
 • کتابخانه اسناد پروژه و کد فعالیت ها
 • مدیریت هزینه ها
 • پيشرفت و پيگيري پروژهها
 • (Tracking Projects)
 • ارزش کسب شده و ريسکهاي پروژه

 • گزارشات (Reports) در P6
 • مدیریت کاربران
 • ورود و خروج اطلاعات در P6
 • تغييرات کلي

مشخصات دوره