مجسمه سازی مقدماتی

مجسمه سازی مقدماتی

سرفصل ها

  • تئوری شکل و شیوه کار با گل رس
  • شیوه بنا کردن شکل
  • بینی در حالت کلاسیک
  • گوش، جایگاه و جهت
  • همه چیز در رابطه با بینی
  • لب، درک خمیدگی دهان
  • قالب گیری اجزا صورت و تبدیل به گچ

  • تاریخ شروع : 1403/04/25
  • تاریخ پایان : 1403/07/16

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
دوشنبه17:0020:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره