مجسمه سازی با تکنیک پاپیه ماشه( مقدماتی)

مجسمه سازی با تکنیک پاپیه ماشه( مقدماتی)

سرفصل ها

 • شناخت ابزارهای مورد نیاز
 • شناخت حجم و اصول مرتبط به آن
 • اصول طراحی برای رسیدن به طرح مورد نظر برای ساخت حجم
 • آرماتوربندی و زیر سازی کار
 • نحوه ساخت خمیر پاپیه ماشه و نحوه استفاده از آن
 • تکنیک پاپیه ماشه فرانسوی و ساخت حجم (مجسمه) با آن
 • ساخت صورتک و اصول زیر ساخت در آن
 • کاربرد پتینه کاری در هنر مجسمه سازی و شناخت رنگ و مدیوم های مختلف
 • اکسیداسیون فلز و استفاده در حجم مورد نظر

 • تاریخ شروع : 1403/04/25
 • تاریخ پایان : 1403/06/12

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
دوشنبه17:0020:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره