آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه

آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه

بتن

فولاد، جوش، راهنمای جوش

زلزله، بارگذاری

خاک و پی

مصالح و مقررات ملی

راهسازی و روسازی

معماری

حقوقی

شرایط عمومی پیمان

قوانین کارشناسی


  • تاریخ شروع : 1403/04/21
  • تاریخ پایان : 1404/08/15

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
پنجشنبه16:0021:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره