تکنیک های کنترل مدارک در پروژه های مهندسی

تکنیک های کنترل مدارک در پروژه های مهندسی

 • شناخت پروژه های EPC
 • معرفی دیسیپلین های پروژه
 • وظایف و مسئولیت های افراد دخیل
 • مهم ترین مدارک در دیسیپلین های پروژه در دیسیپلین های نه گانه
 • رویه های گردش و ارسال مدارک
 • فرمت های اعلام تغییرات مدارک از طرف دیسیپلین ها (DCF)
 • مشخصه های مدارک
 • رویه های مربوط به کنترل مدارک
 • انواع لیست های مدارک و نحوه وارد نمودن اطلاعات در آنها
 • کنترل مدارک به کمک Excel
 • کنترل مدارک به کمک Access
 • مهمترین گزارشات در پروژه های مهندسی و نحوه استخراج گزارشات از سیستم کنترل مدارک
 • محاسبه پیشرفت پروژه در DCI و یا MDR در خصوص مدارک ارسال شده و یا ارسال نشده
 • مفهوم Cross Checking
 • جمع آوری پکیج Final Document پروژه

 • تاریخ شروع : 1403/03/29
 • تاریخ پایان : 1403/12/29

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
سه‌شنبه16:0020:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره