پکیج طراحی دکوراسیون داخلی از مقدماتی تا پیشرفته

پکیج طراحی دکوراسیون داخلی از مقدماتی تا پیشرفته

سرفصل ها

 • طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی:
 • درس اول: مهارتهای ترسیمی
 • درس دوم: اتوکد دو بعدی
 • درس سوم: Free Hand
 • درس چهارم: طراحی مفهومی

 • طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط:
 • درس اول: آشنایی با متریال های کاربردی معماری داخلی
 • درس دوم: آنالیز اجرایی معماری داخلی (متره و برآورد)
 • درس سوم: تاریخچه معماری داخلی (سبک شناسی)
 • درس چهارم: Vray & Sketch up
 • درس پنجم: Design Studio

 • طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته:
 • درس اول: نور پردازی
 • درس دوم: 3D Max & vray
 • درس سوم: مهارت ارتباط با کارفرما
 • درس چهارم: Final Desigm Studio

 • تاریخ شروع : 1403/03/24
 • تاریخ پایان : 1403/12/22

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
پنجشنبه09:0013:00
جمعه09:0013:00

توضیحات دوره

سرفصل ها

 • طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی:
 • درس اول: مهارتهای ترسیمی
 • درس دوم: اتوکد دو بعدی
 • درس سوم: Free Hand
 • درس چهارم: طراحی مفهومی

 • طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط:
 • درس اول: آشنایی با متریال های کاربردی معماری داخلی
 • درس دوم: آنالیز اجرایی معماری داخلی (متره و برآورد)
 • درس سوم: تاریخچه معماری داخلی (سبک شناسی)
 • درس چهارم: Vray & Sketch up
 • درس پنجم: Design Studio

 • طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته:
 • درس اول: نور پردازی
 • درس دوم: 3D Max & vray
 • درس سوم: مهارت ارتباط با کارفرما
 • درس چهارم: Final Desigm Studio

مشخصات دوره