اجرای شبکه فیبر نوری (FTTX passive)

اجرای شبکه فیبر نوری (FTTX passive)

  • رآیند تولید فیبر نوری
  • آشنایی با انواع فیبر نوری
  • انواع کانکتورها و اتصالات
  • آشنایی با انواع فیبر نوری
  • طراحی fttxوODN plan
  • تجهیزات تست و راه اندازی OTDR

کسب توانایی ها

  • دراین دوره با سطح دانش اولیه شبکه و فیبر نوری می تواند شرکت کند و پس از طی دوره قابلیت طراحی و اجرای سیستم های شبکه های فیبر نوری عموما مبتنی بر تکنولوژی gpon را خواهد داشت.

  • تاریخ شروع : 1403/04/05
  • تاریخ پایان : 1403/04/08

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
سه‌شنبه09:0017:00
چهارشنبه09:0017:00
پنجشنبه09:0017:00
جمعه09:0017:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره