کارگاه فیلم نامه نویسی پیشرفته

کارگاه فیلم نامه نویسی پیشرفته

کسب توانایی ها

  • نوشتن یک فیلم نامه قابل ارائه جهت تولید فیلم

  • تاریخ شروع : 1403/02/29
  • تاریخ پایان : 1403/05/06

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
شنبه13:0017:00

توضیحات دوره

سرفصل ها

  • از ایده تا اجرا
  • درآوردن ایده و روایت
  • تبدیل قصه یا روایت به فیلم نامه
  • فیلم نامه مستند
  • فیلم نامه تبلیغاتی
  • نگارش فیلم نامه با ساختار صحیح
  • تجزیه و تحلیل فیلم نامه نوشته شده

مشخصات دوره