Programming with Python advance

Programming with Python advance

مروری بر شی گرایی
 1. مروری بر مفاهیم شی گرایی
  • اجزای مختلف کلاس
  • وراثت
  • چند ریختی
 2. بیان بخش های مختلف دوره و مسیر یادگیری
مفاهیم پیشرفته در شی گرایی
 1. معرفی مفهوم Property
 2. معرفی مفهوم MetaClass
 3. معرفی مفهوم Context Manager
تکرار کننده و تولید کننده ها
 1. معرفی و ساخت Iterators
 2. معرفی و ساخت Generators
معرفی الگوهای طراحی
 1. معرفی الگوهای طراحی Creational
  • الگوی Singleton
  • الگوی Factory
 2. معرفی الگوهای طراحی Structural
  • الگوی Decorator
  • الگوی Proxy
 3. معرفی الگوی طراحی Behavioral
  • الگوی Observer
آشنایی با Tkinter
 1. معرفی GUI اپلیکیشن ها و نحوه توسعه با TK
 2. معرفی و استفاده از انواع ویجت ها در TK
 3. مدیریت Layout با Geometry Managers
 4. معرفی انواع Eventها و نحوه استفاده از ان
رویکرد برنامه نویسی همزمان
 1. معرفی رویکرد Multi-Threading
 2. معرفی رویکرد Multi-Processing
 3. بیان مفهوم GIL
طراحی خزنده های اینترنتی
 1. آشنایی با Regex در پایتون
 2. معرفی ابزار Request
 3. رندر صفحات HTML با Beautiful Soup
 4. ارسال ایمیل با پایتون
رویکرد برنامه نویسی نامتقارن
 1. معرفی مفهوم Async
 2. معرفی ابزار Celery
  • مدیریت workerها
  • آشنایی با انواع صف ها و الویت ها
  • پیاده سازی crontab
مروری بر مفاهیم پایگاه داده SQL
 1. آشنایی با SQL
 2. آشنایی با فرآیندهای طراحی یک پایگاه داده از طریق ER-Diagram
 3. آشنایی با دستورات پایگاه داده MySQL
  • ارتباط با پایگاه داده
  • ساخت و مدیریت یک دیتابیس
  • ساخت و مدیریت یک جدول در دیتابیس
  • افزودن، ویرایش و پاک کردن یک سطر
  • نمایش اطلاعات از جداول پایگاه داده
آشنایی با پایگاه داده NoSQL
 1. آشنایی با پایگاه های داده ای NoSQL
 2. معرفی Redis و کاربردهای آن
معرفی مفهوم ORM
 1. معرفی مفهوم ORM
 2. معرفی ماژول Peewee و انجام عملیات CRUD
 3. معرفی ماژول SqlAlchemy و انجام عملیات CRUD
آشنایی با فریم ورک Flask
 1. آشنایی با Routerها
 2. معرفی Render Templateها
 3. آشنایی با Jinja
 4. کار با فرم ها
 5. انجام CRUD بر روی دیتابیس با Peewee
 6. انجام پروژه های گوناگون
طراحی API با FastAPI
 1. آشنایی با انواع Routing ها
 2. آشنایی با Query Params
 3. پیاده سازی Swagger
 4. انجام عملیات CRUD بر روی دیتابیس با Alchemy
 5. انجام لاگین با JWT
 6. بیان تفاوت در Rest و GraphQL
 7. معرفی مختصر GraphQL

 • تاریخ شروع : 1403/04/28
 • تاریخ پایان : 1403/05/25

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
پنجشنبه17:0021:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره