تکنسین داروخانه ( نسخه خوانی )

تکنسین داروخانه ( نسخه خوانی )

 • ۱- اشکال دارویی :
 • قرص ،شربت و آمپولها و انواع تزریقها و روش تزریق ،شیافها و کپسولها ، اسپری ها و ...
 • ۲- قوانین ومقررات دارویی:
 • داروهای با نسخه و بدون نسخه و تفاوت قوانین در کشورهای مختلف و مقدار تحویل داروهای بدون نسخه در داروخانه تعریف دوز سمی دارو و دوز درمانی دارو و اینکه کدام داروها پنجره درمانی کوچکی دارند و نباید با دوز بالا مصرف شوند.
 • ۳- نامگذاری داروها :
 • تکنسین داروخانه در مجتمع فنی تهران با نامگذاری ژنریک یا جهانی دارو و نامگذاری دارو در شورها و شرکتهای مختلف آشنا میشود.
 • ۴- دیابت :
 • نحوه تشخیص دیابت، علائم دیابت و آزمایشهای مناسب برای هر نوع دیابت، انواع دیابت و تنظیم داروهای اصلی و داروهای کمکی در دیابت و حتی تنظیم دوز انسولین در بیماران دیابتی و نیز کمک به بیمارانی که در اثر تجویز نادرست دیابت به کما رفته اند در دوره تکنسین داروخانه در مجتمع فنی آموزش داده میشود .
 • ۵- چربی خون :
 • نواع چربی خون و چربی مفید و مضر خون و تعادل بین اینها و داروهای رده های مختلف و اثر آنها بر هر کدام از چربی ها در دوره تکنسین داروخانه در مجتمع فنی به صورت مشروح بیان می گردد .
 • ۶- بیماریهای قلبی:
 • آشنایی با فشارخون نرمال و تعریف فشار خون بالا، استیج بندی فشار خون و دسته های مختلف دارویی و اینکه هر بیمار با شرایط خاص خودش به کدام دسته دارویی نیاز دارد، بررسی عوارض و فواید هر دسته دارویی و نیز آشنایی با نارسایی احتقانی قلب و انواع آنژین و گلدن تایم نجات بیمار قلبی و داروهای مورد استفاده در این زمان طلایی، در دوره تکنسین داروخانه در مجتمع فنی آموزش داده میشود .
 • ۷- ضد دردها
 • ضد دردهای موجود در ابزار ایران و جهان اعم از ضد دردهای مخدر و ضد دردهای غیر استروییدی ضد التهابی و دسته استامینوفنهای داخل و خارج ایران در این دوره آموزش داده میشود.
 • ۸- بیماریهای گوارشی :
 • آشنایی با انواع بیماریهای گوارشی و داروی لازم همراه با تنظیم دوز دارو در دوره آموزشی تکنسین داروخانه در مجتمع فنی تهران آموزش داده خواهد شد.
 • ۹- کورتونها
 • آشنایی با کورتونها و نحوه و میزان مصرف و عوارض هر کدام از کورتونها و تداخلات دارویی
 • ۱۰- داروهای چشمی
 • داروهای چشمی ،نحوه مصرف و نحوه تنظیم دوز داروها و عوارض و تداخلات دارویی در دوره تکنسین داروخانه آموزش داده میشود.
 • ۱۱- داروهای متفرقه
 • در این رده از داروها داروهای آسم و آنتی بیوتیکها و داروهای سیستم ادراری ،تناسلی و کلیه داروهای موجود در داروخانه شرح داده میشود.
 • ۱۲- داروهای مغز و اعصاب :
 • داروهای مورد نیاز برای بیماران صرع و تشنج و تنظیم دوز این داروها و داروهای روان پزشکی به صورت مشروح برای تکنسین دارخانه توضیح داده میشود.
 • ۱۳- داروهای گیاهی :
 • تمامی داروهای گیاهی موجود در دوره تکنسین داروخانه در مجتمع فنی تهران آموزش داده میشود.
 • ۱۴- راهکارهای نسخه خوانی
 • نحوه نوشتن نسخه های متفاوت پزشکان برای تکنسینهای داروخانه آموزش داده شده و نمونه هایی از خطوط پزشکان قدیمی و جدید بررسی میشود.

 • تاریخ شروع : 1403/03/24
 • تاریخ پایان : 1403/05/11

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
پنجشنبه09:0013:00
جمعه09:0013:00

توضیحات دوره

 • ۱- اشکال دارویی :
 • قرص ،شربت و آمپولها و انواع تزریقها و روش تزریق ،شیافها و کپسولها ، اسپری ها و ...
 • ۲- قوانین ومقررات دارویی:
 • داروهای با نسخه و بدون نسخه و تفاوت قوانین در کشورهای مختلف و مقدار تحویل داروهای بدون نسخه در داروخانه تعریف دوز سمی دارو و دوز درمانی دارو و اینکه کدام داروها پنجره درمانی کوچکی دارند و نباید با دوز بالا مصرف شوند.
 • ۳- نامگذاری داروها :
 • تکنسین داروخانه در مجتمع فنی تهران با نامگذاری ژنریک یا جهانی دارو و نامگذاری دارو در شورها و شرکتهای مختلف آشنا میشود.
 • ۴- دیابت :
 • نحوه تشخیص دیابت، علائم دیابت و آزمایشهای مناسب برای هر نوع دیابت، انواع دیابت و تنظیم داروهای اصلی و داروهای کمکی در دیابت و حتی تنظیم دوز انسولین در بیماران دیابتی و نیز کمک به بیمارانی که در اثر تجویز نادرست دیابت به کما رفته اند در دوره تکنسین داروخانه در مجتمع فنی آموزش داده میشود .
 • ۵- چربی خون :
 • نواع چربی خون و چربی مفید و مضر خون و تعادل بین اینها و داروهای رده های مختلف و اثر آنها بر هر کدام از چربی ها در دوره تکنسین داروخانه در مجتمع فنی به صورت مشروح بیان می گردد .
 • ۶- بیماریهای قلبی:
 • آشنایی با فشارخون نرمال و تعریف فشار خون بالا، استیج بندی فشار خون و دسته های مختلف دارویی و اینکه هر بیمار با شرایط خاص خودش به کدام دسته دارویی نیاز دارد، بررسی عوارض و فواید هر دسته دارویی و نیز آشنایی با نارسایی احتقانی قلب و انواع آنژین و گلدن تایم نجات بیمار قلبی و داروهای مورد استفاده در این زمان طلایی، در دوره تکنسین داروخانه در مجتمع فنی آموزش داده میشود .
 • ۷- ضد دردها
 • ضد دردهای موجود در ابزار ایران و جهان اعم از ضد دردهای مخدر و ضد دردهای غیر استروییدی ضد التهابی و دسته استامینوفنهای داخل و خارج ایران در این دوره آموزش داده میشود.
 • ۸- بیماریهای گوارشی :
 • آشنایی با انواع بیماریهای گوارشی و داروی لازم همراه با تنظیم دوز دارو در دوره آموزشی تکنسین داروخانه در مجتمع فنی تهران آموزش داده خواهد شد.
 • ۹- کورتونها
 • آشنایی با کورتونها و نحوه و میزان مصرف و عوارض هر کدام از کورتونها و تداخلات دارویی
 • ۱۰- داروهای چشمی
 • داروهای چشمی ،نحوه مصرف و نحوه تنظیم دوز داروها و عوارض و تداخلات دارویی در دوره تکنسین داروخانه آموزش داده میشود.
 • ۱۱- داروهای متفرقه
 • در این رده از داروها داروهای آسم و آنتی بیوتیکها و داروهای سیستم ادراری ،تناسلی و کلیه داروهای موجود در داروخانه شرح داده میشود.
 • ۱۲- داروهای مغز و اعصاب :
 • داروهای مورد نیاز برای بیماران صرع و تشنج و تنظیم دوز این داروها و داروهای روان پزشکی به صورت مشروح برای تکنسین دارخانه توضیح داده میشود.
 • ۱۳- داروهای گیاهی :
 • تمامی داروهای گیاهی موجود در دوره تکنسین داروخانه در مجتمع فنی تهران آموزش داده میشود.
 • ۱۴- راهکارهای نسخه خوانی
 • نحوه نوشتن نسخه های متفاوت پزشکان برای تکنسینهای داروخانه آموزش داده شده و نمونه هایی از خطوط پزشکان قدیمی و جدید بررسی میشود.

مشخصات دوره