hse در محیط کار

hse در محیط کار

-    تعاریف و مبانی HSE 

-    حوادث و بیماری های شغلی و روش های پیشگیری

-    مدیریت مؤثر در محیط کار

-    ضوابط و مقررات لازم الاجرا HSE در کشور

-    راهبری و مدیریت مشارکت HSE در کشور

-    نقش کمیته های حفاظتی فنی و بهداشت کار و مسئولیت های مسئولین HSE

-    مسئولیت های کارفرمایان و وظایف کارکنان در حوزه HSE


  • تاریخ شروع : 1403/04/02
  • تاریخ پایان : 1403/12/29

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
شنبه16:0020:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره