Microsoft Office Word 2021

Microsoft Office Word 2021

سرفصل ها

 • معرفی و آشنایی با نرم افزار و کاربرد آن
 • روش اجرای Word 2021
 • آشنایی با محیط برنامه
 • تغییر نام کاربری و Theme نرم افزار
 • حذف Mini Toolbar
 • تغییر واحد اندازه گیری و فارسی کردن اعداد در Word
 • ذخیره کردن در فرمت های مختلف
 • بازکردن فایل جدید و نمایش فایل ها در کنار یکدیگر
 • منتقل شدن از یک فایل باز به فایل دیگر
 • نمایش خط کش
 • قرار دادن آیکن جدید در Quick Access Toolbar
 • استفاده از Zoom
 • اصول تایپ لاتین و فارسی و تغییر زبان
 • حرکت در داخل سند با صفحه کلید
 • انتخاب با صفحه کلید و ماوس
 • کپی و منتقل کردن متن و Redo , Undo
 • قالب بندی سند:
 • اصول قالب بندی
 • تغییرات Font، نوع، اندازه، رنگ، سبک، Highlight و ...
 • اصول کار با پاراگراف ها، ترازبندی ها، تورفتگی ها، فاصله سطرها و پاراگراف ها
 • Bullet and Numbering
 • Border and Sharing
 • کپی فرمت محتویات
 • اصول کار با Tab
 • برش دستی سطر و برش دستی صفحه و ایجاد صفحه Page Break
 • اضافه کردن Symbol و کاراکتر خاص
 • جستجو و جایگزین کردن(Find and Replace)
 • تعریف سبک و ایجاد سبک
 • اصول تنظیم خطوط(Hyphenation)
 • تنظیمات صفحه و صفحه آرایی:
 • تعیین سایز، جهت و حاشیه های صفحات
 • قرار دادن Gutter
 • قرار دادن Watermark
 • تغییر رنگ زمینه صفحات
 • قرار دادن Page Border
 • اضافه کردن سرصفحه و پاصفحه برای تمام صفحات
 • اضافه کردن سرصفحه و پاصفحه برای صفحات زوج و فرد و صفحه اول سند
 • قرار دادن شماره صفحه برای صفحات
 • اضافه کردن فیلدهای تاریخ، زمان و اطلاعات سند در سرصفحه و پاصفحه
 • قرار دادن شماره سطر برای سطرها
 • رسم جدول:
 • آموزش رسم جدول با تعداد ستون و سطر دلخواه
 • روش انتخاب ستون و ردیف و سلول و جدول از طریق کلید و Select
 • تغییر رنگ زمینه سلول ها و تغییر سبک جدول
 • ادغام کردن سلول ها و تقسیم سلول به چند سلول دیگر
 • تقسیم یک جدول به دو جدول مجزا
 • تغییر نوع، ضخامت و رنگ خطوط جدول
 • پاک کردن خطوط و رسم خط جدید در جدول
 • اضافه و حذف کردن ستون، سطر و سلول
 • تعیین موقعیت و چرخش محتویات یک سلول
 • قابلیت های جدول در Properties
 • AutoFit و یک اندازه کردن اتفاع ردیف ها و عرض ستون ها
 • اضافه کردن عکس:
 • روش اضافه کردن تصویر، کپی کردن، تعیین موقعیت آن نسبت به متن و پاک کردن آن
 • تغییر سبک و سایز، چرخش و برش (Crop) عکس
 • تغییر Style و رنگ عکس
 • رسم اشکال:
 • رسم Shape یا شکل، کپی کردن و پاک کردن آن، تغییر سایز و تغییر رنگ زمینه، تغییر نوع، رنگ و ضخامت خطوط شکل تایپ متن بر روی شکل
 • گروه کردن اشکال
 • رسم Smart Art
 • کاربردText box , Word art
 • ادغام پستی:
 • اصول کار با ادغام پستی و ایجاد Mail Merge
 • آماده سازی خروجی:
 • بررسی غلط های املایی و گرامری سند
 • چاپ و اصول تنظیمات چاپ

کسب توانایی ها

 • مهارت یافتن در تایپ انواع متن ها ( نامه اداری -کتاب- مقالات – پایان نامه و ... )
 • مهارت یافتن در ویرایش انواع متن ها ( نامه اداری -کتاب- مقالات – پایان نامه و ... )

 • تاریخ شروع : 1403/04/14
 • تاریخ پایان : 1403/04/28

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
پنجشنبه13:0017:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره