برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

سرفصل ها

 • آشنايي با مباني مديريت پروژه
 • ساختار شکست کار (WBS)
 • آشنايي با نرم افزار MSP و محیط آن
 • تقويم
 • وارد کردن فعاليتها
 • تعيين روابط بين فعاليت ها
 • تعريف منابع
 • تخصيص منابع
 • تسطيح منابع
 • قالب بندي و چاپ طرح پروژه
 • پيگيري (Tracking) پروژه
 • تنظيمات نماي MSP
 • سفارشي نمودن MSP
 • مدیریت ارزش کسب شده
 • يکپارچه سازي پروژه ها و منابع
 • پروژه نمونه

 • تاریخ شروع : 1403/04/24
 • تاریخ پایان : 1403/12/21

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
سه‌شنبه17:0020:00
یکشنبه17:0020:00

توضیحات دوره

سرفصل ها

 • آشنايي با مباني مديريت پروژه
 • ساختار شکست کار (WBS)
 • آشنايي با نرم افزار MSP و محیط آن
 • تقويم
 • وارد کردن فعاليتها
 • تعيين روابط بين فعاليت ها
 • تعريف منابع
 • تخصيص منابع
 • تسطيح منابع
 • قالب بندي و چاپ طرح پروژه
 • پيگيري (Tracking) پروژه
 • تنظيمات نماي MSP
 • سفارشي نمودن MSP
 • مدیریت ارزش کسب شده
 • يکپارچه سازي پروژه ها و منابع
 • پروژه نمونه

مشخصات دوره