آنلاین PHP & MYSQL Web Development آنلاین

آنلاین PHP & MYSQL Web Development آنلاین

آموزش PHP & MYSQL- PHP
 • تعریف PHP
 • مقایسه زبان های برنامه نویسی مفسری و کامپایلری
 • PHP و پیش نیازهای آن
 • توضیح Web Server
 • آموزش Xampp
 • PHP و دیتابیس
 • آموزش نصب Phpstorm و نحوه ایجاد پروژه در آن
 • آموزش تگ PHP و کامن در PHP
 • کاربرد echo
 • نحوه استفاده از تگ html در php
 • استفاده از تگ php به صورت Inline-Block
 • تعریف متغییر در PHP و انواع آن
 • انواع عملگرها در PHP
 • انواع عملگرهای مقایسه ای
 • Boolean و is_bool در PHP
 • Integer و Float در PHP
 • تعریف Constant ها در PHP
 • آموزش دستورهای شرط (if, elseif , else, switch)
 • شرط تک خطی
 • Match
 • نحوه اضافه کردن پکیج blade به پروژه
 • تعریف حلقه ها در PHP (while,do-while,for,foreach)
 • استفاده از حلقه ها به صورت inline-block
 • آرایه ها در PHP
 • آرایه های انجمنی (associative-arrays)
 • Function ها در PHP
 • سوپر گلوبال ها
 • گرفتن فایل توسط گلوبال ها
 • سوپر گلوبال Session در PHP
 • آموزش ساختن صفحه لاگین
 • تعریف Cookie
 • کاربرد include و required و include-once و required_once
 • کاربرد توابع readfile,fopen,fclose,fwrite
 • کاربرد تابع date
 • Json و کاربرد تابع Json_encode, Json_decode
 • کاربرد try, catch
 • آموزش mySQL
 • انواع بخش های mySQL
 • ساختن دیتابیس mySQL از طریق Xampp
 • ساختن جدول در دیتابیس
 • آموزش اتصال به دیتابیس از طریق phpstorm
 • آموزش کامل Crud و فرم های وابسته ی آن
آموزش PHP & MYSQL OOP
 • شی گرایی
 • تعریف شی گرایی
 • کانسپت کلاس و شی گرایی
 • مفهوم کلاس در شی گرایی
 • قسمت های تشکیل دهنده کلاس
 • مفهوم Property و Method در شی گرایی
 • انواع متدها در شی گرایی
 • متد Private
 • کاربرد Setter , Getter در کلاس و متدها
 • کاربرد Construct
 • کاربرد Destruct
 • کاربرد Property و متد Static
 • ارث بری در شی گرایی
 • کاربرد کلاس و متد Final
 • کاربرد کلاس Abstract
 • کاربرد Trait
 • کاربرد Name Space در مبحث شی گرایی
 • کاربرد کلاس و متد Final
آموزش PHP & MYSQL PDO
 • آموزش اتصال به دیتابیس از طریق PDO
 • آشنایی با مفهوم PDO
 • نحوه اتصال به دیتابیس در PDO
 • اجرای کوئری در PDO
 • Bind Value
 • نحوه ساخت دیتابیس در کلاس به وسیله PDO
 • Bind Value
 • متد Delete
 • متد Update
 • آموزش Crud با استفاده از PDO
 • ساخت کلاس دیتابیس
 • مثال برای ایجاد صفحه Create
 • نحوه گرفتن فایل در قسمت سرور
 • آموزش متد Insert
 • آموزش متد Delete
 • مثال برای ایجاد صفحه Edit
 • آموزش متد Update
آموزش PHP & MYSQL MVC
 • معرفی MVC
 • پیاده سازی Autoload
 • ساختن پوشه های مربوط به MVC
 • نحوه کانفیگ .htaccess
 • فایل Bootstrap
 • فایل Core
 • دریافت آدرس Conroller
 • چک کردن متدها
 • فایل Config
 • چک کردن Database
 • نحوه استفاده از دیتابیس در Model
 • ساخت Crud Slider به وسیله MVC
 • پروژه نهایی Blog بر اساس معماری MVC
آموزش API
 • ساخت API

 • تاریخ شروع : 1403/02/28
 • تاریخ پایان : 1403/07/27

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
جمعه13:0017:00

توضیحات دوره

مشخصات دوره