اتوکد دوبعدی

اتوکد دوبعدی

پیش نیاز ها

 • گذراندن دوره مباني رایانه و ويندوز مقدماتي
 • داشتن اطلاعات جامع مهندسي و شناخت اصول نقشه خواني و نقشه‌كشي عمومي

 • بر اين اساس، افراد زیر می‌توانند در این دوره شرکت کنند:
 • مهندسان و دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي
 • آرشيتكت‌ها و دانشجويان رشته هاي معماري، شهرسازي، جغرافيا و مانند آن
 • افراد علاقهمند به نقشه كشي و جوياي كار در اين حوزه

سرفصل ها

 • آشنايي با نقشه‌كشي و طراحي
 • معرفي نرم‌افزار اتوكد و محيط کاربری آن، نحوه اجرا كردن فرمان‌ها، ورود مختصات و دستورات Line- Erase-Undo- Redo- Limits
 • دستورات Circle- Break و نقاط کمکی Osnsp
 • دستورات Zoom- Pan- List-Dist-Id-Offset-Trim-Ortho
 • دستورات Poly gon- Explode-Mirror- Array
 • دستورات Fillet- Chamfer- Extend- Rectangle-Donut- Solid- R Regen fill
 • متغیرهای Move- Copy-scale-rotate-stretch- Lengthen
 • روش‌های انتخاب موضوع Select object- Quickselect
 • دستورات Arc و Ellipse
 • دستورات Grid -Snap
 • روش ترسیم ایزومتریک
 • ساخت بلوک و درج آنها با Design center
 • متن‌نويسي در Mtext , Style , Text
 • خواص اشياء Layer , Line weight , Linetype , Color
 • هاشور و اندازهگذاری و تنظیمات آن

 • تاریخ شروع : 1403/03/24
 • تاریخ پایان : 1403/11/24

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
پنجشنبه09:0013:00
جمعه09:0013:00

توضیحات دوره

پیش نیاز ها

 • گذراندن دوره مباني رایانه و ويندوز مقدماتي
 • داشتن اطلاعات جامع مهندسي و شناخت اصول نقشه خواني و نقشه‌كشي عمومي

 • بر اين اساس، افراد زیر می‌توانند در این دوره شرکت کنند:
 • مهندسان و دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي
 • آرشيتكت‌ها و دانشجويان رشته هاي معماري، شهرسازي، جغرافيا و مانند آن
 • افراد علاقهمند به نقشه كشي و جوياي كار در اين حوزه

سرفصل ها

 • آشنايي با نقشه‌كشي و طراحي
 • معرفي نرم‌افزار اتوكد و محيط کاربری آن، نحوه اجرا كردن فرمان‌ها، ورود مختصات و دستورات Line- Erase-Undo- Redo- Limits
 • دستورات Circle- Break و نقاط کمکی Osnsp
 • دستورات Zoom- Pan- List-Dist-Id-Offset-Trim-Ortho
 • دستورات Poly gon- Explode-Mirror- Array
 • دستورات Fillet- Chamfer- Extend- Rectangle-Donut- Solid- R Regen fill
 • متغیرهای Move- Copy-scale-rotate-stretch- Lengthen
 • روش‌های انتخاب موضوع Select object- Quickselect
 • دستورات Arc و Ellipse
 • دستورات Grid -Snap
 • روش ترسیم ایزومتریک
 • ساخت بلوک و درج آنها با Design center
 • متن‌نويسي در Mtext , Style , Text
 • خواص اشياء Layer , Line weight , Linetype , Color
 • هاشور و اندازهگذاری و تنظیمات آن

مشخصات دوره