دوره های طراحی فضای سبز (ADVANCED)

دوره های طراحی فضای سبز (ADVANCED)

سرفصل ها

 • احداث (طراحی المانهای محوطه)
 • اسکیس در منظر
 • Roof Garden بام سبز
 • Green wall (دیوار سبز عمودی)
 • نرم افزار Lumion & 3dmax
 • نگهداری
 • مهارت ارتباط با کارفرما و پیمان ها

 • تاریخ شروع : 1403/03/23
 • تاریخ پایان : 1403/12/22

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
چهارشنبه13:0017:00
دوشنبه13:0017:00

توضیحات دوره

سرفصل ها

 • احداث (طراحی المانهای محوطه)
 • اسکیس در منظر
 • Roof Garden بام سبز
 • Green wall (دیوار سبز عمودی)
 • نرم افزار Lumion & 3dmax
 • نگهداری
 • مهارت ارتباط با کارفرما و پیمان ها

مشخصات دوره