Android Pack آنلاین

Android Pack آنلاین

 • Android Operating System
 • Activity
 • Intent and Intent Filters
 • Communicating data among Activities
 • Fragments
 • Android User Interface
 • ListView / GridView
 • Storage System
 • Network
 • Service
 • Broad Cast Receiver
 • Reminder
 • Sensor
 • GPS
 • Resource
 • Publishing Application

کسب توانایی ها

 • درک مفاهیم بنیادی برنامه نویسی با استفاده از زبان جاوا از جمله متغیر ها، انواع داده، حلقه ها و شرط ها
 • آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی شی گرا با استفاده از زبان جاوا
 • توانایی طراحی رابط کاربری برای برنامه های اندرویدی
 • درک مفاهیم مربوط به تعامل کاربر با صفحات طراحی شده
 • طراحی و مدیریت پایگاه داده های مخصوص برنامه های اندرویدی با استفاده از Sqlite
 • توانایی ارتباط با وب سرویس ها و ارسال و دریافت داده ها از سرور با استفاده از Apiها
 • توانایی طراحی برنامه های چند زبانه

 • تاریخ شروع : 1403/05/10
 • تاریخ پایان : 1403/05/31

روز های تشکیل کلاس ها

روز از ساعت تا ساعت
17:3020:30

توضیحات دوره

مشخصات دوره