دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/04/04پنجشنبه 9 تا 13,جمعه 9 تا 13تکنیک های مدلسازی و نورپردازی در مایا80

فرم ورود مشخصات