دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/01/06یکشنبه 17:30 تا 20:30,سه شنبه 17:30 تا 20:30Microsoft Office Excel 2016 مقدماتی تا پیشرفته13

فرم ورود مشخصات