دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/04/04پنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 13:00 تا 17:00بیت کوین و سرمایه گذاری ارز در بازارهای مجازی1b

فرم ورود مشخصات