بستن

آموزش مکاتبات اداری

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
 برای دیدن جدول، لطفا گوشی خود را بچرخانید مجتمع فنی ، لوگو  مجتمع فنی گوشی





🚩دوره آموزش آیین نگارش مکاتبات اداری


در آموزشگاه مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک یک دوره 16 ساعته است که  به صورت حضوری و آنلاین در سرفصل های ذیل به دانش پذیران ارائه می شود:

  • اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری، ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری

  • آموزش نوشتن اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
  • آموزش ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری
  • آیین ﻧﮕﺎرش و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت وﯾﮋه
     و...



☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی 124 تماس بگیرید. 

🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک


👈برای دیدن کلیه سرفصل های آموزش آیین نگارش مکاتبات اداری کلیک  کنید. 
🎓 در پایان دوره آموزش آیین نگارش مکاتبات اداری مدرک قابل ترجمه و استعلام مجتمع فنی تهران  به دانش پذیران اعطا می گردد.

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد

طراحی سایت و نرم افزار مدیریت آموزشگاه توسط بهسامان