بستن

تربیت مدرس طراحی لباس

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1TTC 01-1
تربیت مدرس برای طراحی فیگور
رزرو تلفنی1229,700,000
2TTC 02-1
تربیت مدرس برای مبانی هنرهای تجسمی
رزرو تلفنی1229,700,000
3TTC 03-1
تربیت مدرس برای رنگ در طراحی لباس
رزرو تلفنی1229,700,000
4TTC 04-1
تربیت مدرس فیگور و طراحی لباس (جنسیت سازی)
رزرو تلفنی2136,000,000
5TTC 05-1
تربیت مدرس برای طراحی لباس 1
رزرو تلفنی1229,700,000
6TTC 06-1
تربیت مدرس برای طراحی لباس 2
رزرو تلفنی1229,700,000
7TTC 07-1
تربیت مدرس برای مفهوم سازی در طراحی لباس
رزرو تلفنی1229,700,000
8TTC 08-1
تربیت مدرس پارچه سازی و پارچه شناسی
رزرو تلفنی1229,700,000
9TTC 09-1
تربیت مدرس نرم افزار ایلاستریتور برای طراحی لباس
رزرو تلفنی1229,700,000
10TTC 10-1
تربیت مدرس پورتفلیو برای طراحان لباس
رزرو تلفنی1229,700,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان