بستن

ICT کودک و نوجوان

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1123456
ICDL I کودک و نوجوان
رزرو تلفنییکشنبه 9 تا 12,سه شنبه 9 تا 125010 درصد4,250,000
212586
ICDL 1 کودک و نوجوانان
رزرو تلفنیشنبه 13 تا 16,دوشنبه 13 تا 16,چهارشنبه 13 تا 165010 درصد4,250,000
36978-1
ICDL 2 کودک و نوجوان
رزرو تلفنیسه شنبه 16 تا 19,پنجشنبه 16 تا 195010 درصد4,350,000
498786
ICDL 2 کودک و نوجوان
رزرو تلفنیشنبه 9 تا 12,دوشنبه 9 تا 125010 درصد4,350,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان