بستن

تاسیسات

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1T13
طراحی تاسیسات مکانیکی 1
1397/07/20پنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 13:00 تا 17:003610 درصد5,000,000
2T26
طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 2
رزرو تلفنیپنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 13:00 تا 17:003610 درصد5,000,000
3T36
تاسیسات مکانیکی ساختمان ویژه دانشجویان معماری و عمران
رزرو تلفنیپنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 13:00 تا 17:003610 درصد2,000,000
4T46
طراحی سیستم های آب و فاضلاب خانگی و تاسیسات بهداشتی
رزرو تلفنیپنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 13:00 تا 17:003010 درصد5,000,000
5T66
طراحی و نقشه کشی مکانیکی با نرم افزار AUTOCAD
رزرو تلفنیپنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 13:00 تا 17:006410 درصد5,200,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان