۱ کلیات

  • فرآیند تهیه و تنظیم انواع گزارش ها و گزارش دهی ها و کاربری هریک.

۲- اصول نظری

  • انواع فرمها و قواره ها در تهیه و ارسال انواع گزارش ها

۳- قوانین و مقررات

  • اصول مدیریتی، حقوقی و ادبی حاکم بر محتوا، شکل و جریان انواع گزارش های سازمانی و...
  • ویراستاری پیشرفته فنی و ادبی
  • تجزیه و تحلیل گزارش ها
مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 102

مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک 


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آشنایی با اصول گزارش نویسی و گزارش دهی مراجعه نمایید.