شناخت انواع تبلیغات 
مفاهیم اصلی تبلیغات و طراحی برنامه های جامع تبلیغاتی 
تاثیر گذاری انواع تبلیغات و درک و تبلیغات متناسب با محصول یا صنعت خاص 
کمپین تبلیغاتی و ایجاد خلاقیت


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 102

مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه مدیریت تبلیغات مراجعه نمایید.