چیستی برند، هویت برند، تصویر برند، شخصیت برند
برند سازی ( شیوه ها،معماری برند، توسعه برند)
گونه شناسی برند، شناخت برندهای برتر، مزایای رقابتی برندها
استراتژی و تکنیک های ساخت و ارتقا برند
تدوین و طرح ریزی کتابچه راهنما برند در سازمان
طرح ریزی برند شخصی

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 102

مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه مدیریت برند مراجعه نمایید.