مدیریت فروش
استراتژی فروش
ایجاد مزیت رقابتی در فروش
برنامه ریزی فروش
مذاکرات فروش
مخاطب شناسی
رضایت مشتری در فروش
ویژکی های یک کارمند فروش
ویژگی های یک مدیر فروش
ایجاد انگیزه در کارکنان واحد فروش
سیستم ها و روال فروش( Input-Output)
نقش زبان بدن در فروش
مدیریت ارتباط با مشتری
مهارتهای ارتباطی برای مدیران
مهارت در تکنیک های عملی افزایش فروش و ارتقا سطح فروش
هدف گذاری و پیشبرد اهداف در فروش

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 102

مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک 


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه مدیریت عملیات فروش حرفه ای مراجعه نمایید.