استراتژی اقیانوس آبی
فرایندهای جذب مشتری
فرایندهای رضایتمندی مشتری
سیستم ارزیابی عملکرد شرکت و کارکنان توسط مشتری
گارانتی و وارانتی
باشگاه مشتریان

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 102

مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک 


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه مدیریت ارتباط با مشتری و رفتار با مصرف کننده مراجعه نمایید.