این دوره شامل آشنایی با تاریخچه جواهرات و آشنایی با ابزارلازم برای طراحی دستی جواهرات می باشد.در این دوره طراحی فرمهای ساده و پیچیده واندازه گیری صحیح در ساخت جواهرات و حجم نمایی شکل ها و فرم ها آموزش داده می شود.


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 109


مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره طراحی دستی جواهرات مراجعه نمایید.