در این دوره آموزشی سر فصل های ذیل تدریس میشود :

- نگاهی بر پیشینه هتلداری و چگونگی پیدایش آن در جهان - تاریخچه صنعت مهمانپذیری در ایران و صنعت گردشگری.

- آشنایی با انواع هتل - آشنایی با سازمان هتل در انواع هتلها.

-مقدمه ای بر هتلداری - اصول سرویس دهی.

- مقدمه ای بر مدیریت اقامتی - فرانت آفیس - پذیرش.

-آشنایی با خانه داری و نقش آن در مدیریت هتلداری.

-آشنایی با غذا  و نوشابه و نقش آن در مدیریت هتلداری.

- بهداشت و ایمنی در هتل.

-زبان تخصصی هتلداری.

-کارگاه آموزشی.

و...


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 107


مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره مدیریت هتلداری مراجعه نمایید.