نرم افزار Matlab یک زبان محاسبات فنی سطح بالا و یک محیط تعاملی برای توسعه الگوریتم، مصورسازی داده ها، آنالیز داده و محاسبات عددی است. امروزه استفاده از این نرم افزار در رشته های مختلف بویژه مهندسی بسیار مرسوم است. در این دوره مفاهیم ماتریسی و ریاضیات پایه دانشگاهی به طور همزمان با نرم افزار آموزش داده می شود.
دانشجویان در این دوره پس از آشنایی با مقدمات کار با نرم افزار، نحوه ایجاد ماتریس ها و بردارها و فرمول نویسی و عملیات ماتریسی را می آموزند. پس از آن دستورات کنترل برنامه و ایجاد توابع در این نرم افزار آموزش داده میشود.
مخاطبیندانشجویان رشته های فنی مهندسی، علوم پایه، شرکت ها و موسساتی که نیاز به کد نویسی محاسباتی دارند.
 
  • آشنایی با نرم افزار
  • توابع عمومی ریاضی، ماتریس ها و دترمینان
  • برنامه نویسی
  • چند جمله‌ای‌ها، مشتق، انتگرال و حل دستگاه معادلات
  • معادلات دیفرانسیل
  • جعبه ابزار سمبليک
  • درون یابی، برون یابی و برازش نمودار
  • رسم نمودار
  • آشنایی با  Toolbox GUI
        مدارک پایان دوره Matlab مقدماتی : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115


مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره Matlab مقدماتی را برگزار میکند.


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره Matlab مقدماتی مراجعه نمایید.