سر فصل:
کار با دوربینها و آشنایی با منوهای دوربین تصویر برداری
آشنایی با دیافراگم، شاتر ،وایت بالانس
کادربندی
تکنیکهای تصویربرداری
آشنایی با انواع تورپردازی
آشنایی با فرمتهای تصویربرداری
شناخت انواع لنزها
آشنایی با تجهیزات حرکتی
مدیریت رنگ


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 110

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره تصویربرداری مراجعه نمایید.