شناخت انواع رنگها:
از قبیل رنگهای مکمل و متضاد 
ابزارشناسی
آشنایی با رنگهای سرد و گرم و خنثی
آموزش رنگهای گرم و سرد در چهار فصل در لباس
کاربرد انواع تکنیکها در اجرای مدلها و البسه و نقوش 
و ...مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 109

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره مبانی هنرهای تجسمی مراجعه نمایید.