فیگور
مبانی هنر های تجسمی
طراحی لباس
جنسیت سازی در طراحی لباس
مد و سبک شناسی
طراحی کالکشن 
طراحی مولاژ و حجم سازی
مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 109

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره طراحی لباس مقدماتی مراجعه نمایید.