سرفصل های  دوره نازک دوزی زنانه همراه با مدرک c&gانگلستان
شناخت وسایل دوخت:
شناخت انواع چرخ خیاطی و روش راه اندازی سرویس و نگهداری چرخ خیاطی 
شناخت انواع اتو و اصول اتوزدن درز ها و اتوکاری نهایی لباس 
شناخت انواع پارچه: 
توانایی آماده کردن پارچه برای برش و محاسبه مقدار پارچه 
توانایی آماده کردن پارچه جهت برش و محاسبه مقدار پارچه و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف
 از نظر طرح و نقوش
الگو سازی و دوخت:
توانایی انتقال الگو روی پارچه توسط کوک شل، کاربن و چرت زدن پارچه
توانایی دوخت درزها، پنس ها ، پاکدوزی، تودوزی و گوشه های سجاف
توانایی دوخت زیپ
توانایی دوخت انواع دامن های پیلی دار و گوده دار
دوخت آستری و وصل کردن آن به دامن
توانایی دوخت انواع کمر لباس
توانایی دوخت انواع شلوار 
توانایی دوخت انواع جیب
توانایی دوخت انواع مغزی و سجاف یقه

توانایی دوخت انواع یقه
توانایی دوخت جادکمه
توانایی دوخت انواع بندینک ها
توانایی دوخت انواع دکمه
توانایی دوخت و انواع سجاف و مچ آستین
توانایی دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری
توانایی دوخت چین ها، والان (یقه حلزونی) و کش دوزی
توانایی دوخت اسموکی دوزی و لانه زنبوری
توانایی برش و دوخت پارچه های خاص
توانایی دوخت و وصل فنر به لباس های دکلته  لباس عروس و شب
 
توانایی دوخت لباس های زیر، زیر پوش و روبدشامبر
طریقه انتقال پنس های بالاتنه
طریقه ی انتقال پنس ها
انتقال پنس سینه جلو
انتقال پنس سرشانه پشت
پنس سینه
انتقال پنس سینه به وسط سرشانه
انتقال پنس سینه به حلقه جلوی گردن
انتقال پنس سینه به پهلو
انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط کمر و پهلو
انتقال پنس سینه به خط مرکزی جلو
انتقال پنس سینه به حلقه آستین
انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط حلقه ی آستین و سرشانه
انتقال پنس سرشانه ی پشت به حلقه ی آستین
انتقال پنس سرشانه پشت به حلقه گردن
انتقال پنس سرشانه در برش عمودی

مدل های دیگر انتقال پنس سینه در برش های عمودی با کمر چسبان
مدل دیگر انتقال پنس سینه در برش عمودی با کمر گشاد
مدل دیگر انتقال پنس سینه و زیر سینه در برش عمودی با کمر چسبان
مدل دیگر انتقال پنس سینه در برش عمودی
انتقال پنس سینه به خط مرکزی جلو و رد کردن آن در برش
انتقال پنس سینه به زیر سینه و رد کردن آن در برش گرد
مدل دیگر انتقال پنس سینه به حلقه آستین و رد کردن آن در برش گرد
روش دیگر انتقال پنس سینه در برش گرد با چین در زیر سینه
مدل مدل دیگر انتقال پنس سینه و زیر سینه و تبدیل آن به برش و چین در زیر سینه
انتقال پنس سینه در برش افقی سرشانه

انتقال پنس سرشانه پشت در برش حلقه ی آستین
مدل دیگری از انتقال پنس سرشانه پشت در برش با چین
انتقال پنس سینه به زیر سینه و تبدیل آن به برش
انتقال پنس سینه به صورت برش و چین در زیر سینه
انتقال پنس سینه به صورت چین در زیر سینه
انتقال پنس سینه و زیر سینه در برش اریب
انتقال پنس سینه و وسط سرشانه پشت جهت مدل کلوش
انتقال پنس سینه به زیر سینه جهت پنس کت

 
 
لازم به ذکر است در پایان کلاس ژوژمان برگزار می شود و دانشپذیران ملزم کسب نمره و مهارت کافی هستند 
دوره فوق در مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک توسط اساتید مجرب تدریس میشود.
 
برای دیدن نمونه آثار هنرجویان به آرشیو سایت یا پیج اینستاگرام دپارتمان مراجعه کنید 
art_academy_fashion@


در پایان دوره دو مدرک  دریافت می کنید 
1- مدرک بین المللی  c&g از انگلستان 
(همراه با دوره)
2- مدرک دوزبانه از مجتمع فنی تهران (همراه با دوره)


 
ا🎯تعدادی از افتخارات دپارتمان فناوری مد وپوشاک مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک
 

اجرای نمایشگاه گروهی فهم زنانه زمان با  دانشجویان مد و سبک شناسی استاد مهدیه احمدی _آبان 93 گالری زرنا

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره نازک دوزی زنانه   مراجعه نمایید.