در این دوره سرفصل های ذیل بصورت تئوری و عملی آموزش داده می شود:

سرفصل دوره آموزش دستیاری دندانپزشکی

* سرفصل دوره پرستاری دندانپزشکی(دستیار کنار دندانپزشک)
* وظایف دستیار دندانپزشک برقراری ارتباط با بیمار آشنایی با محیط کلینیک و مطب
* آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی
* آشنایی با آناتومی جمجه فک و صورت مورفولوژی دندان
* شیوه های کنترل عفونت در محیط دندانپزشکی
* پشتیبانی دستیار طی ارزیابی سلامت دندان(تکنیک های انتقال وسایل توسط دستیار تکنیک های کنترل رطوبت)
* آشنایی با داروهای بی حسی شیوه های کاهش درد و اضطراب 
* چگونگی پیشتیبانی دستیار به دندانپزشک در  طی انواع روش های ترمیم دندان
* نحوه ارائه پشتیبانی دستیار به دندانپزشک در طی درمان ریشه یا اندو(روت کانال تراپی)
* پریودنتولوژی پیشگیری و کنترل بیماری های پریودنتال و پوسیدگی های دندان
* معرفی انواع پروتزهای دندانی وظایف دستیار در طی درمان های پروتزهای ثابت و متحرک
* آشنایی با رادیولو ژی فک و صورت مراحل تهیه رادیو گرافی دندان
* اشنایی با جراحی های رایج در مطب شناخت وسایل و تجهیزات چگونگی ارائه پشتیبانی دستیار
* شناخت انواع درمان در حیطه دندانپزشکی کودکان
* معرفی انواع درمان های ارتودنسی آشنایی با تجهیزات ارتودنسی
* آگاهی دستیار از اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی
لازم به ذکر است این دوره پیش نیازی ندارد.

 

☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی 105 تماس بگیرید. 
🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک