دوره آموزشی پکیج استایلینگ و بازاریابی

مدیریت مد 
محصولات مد و چالش ها 
فشن برندینگ
خلق محصول
شیوه های اجرا تا تولید 
مدیریت فروش
فروشگاه داری
استایلینگ کاربردی
چیدمان فروش وفروشگاه
معرفی فضای دیجیتال
بیزنس پلن 
انواع استایل